SmaczaJama.pl
do kasy suma: 0,00 zł
Promocje
Szampan Moët & Chandon Brut Imperial 0,75l w kartoniku
Szampan Moët & Chandon Brut Imperial 0,75l w kartoniku
259,90 zł 209,90 zł 211,30 zł 170,65 zł
szt.
Szampan Dom Perignon Vintage 0,75l w kartoniku
Szampan Dom Perignon Vintage 0,75l w kartoniku
1 379,00 zł 1 111,00 zł 1 121,14 zł 903,25 zł
szt.
Szampan Moët & Chandon Rose Imperial 12% 0,75l w Kartoniku
Szampan Moët & Chandon Rose Imperial 12% 0,75l w Kartoniku
349,00 zł 279,00 zł 283,74 zł 226,83 zł
szt.
Szampan Moët & Chandon Nectar Imperial 0,75l w kartoniku
Szampan Moët & Chandon Nectar Imperial 0,75l w kartoniku
299,00 zł 249,90 zł 243,09 zł 203,17 zł
szt.
Inni kupili także:
Wino Zmora Semillon & Colombard Izrael 12% 0,75l
Wino Zmora Semillon & Colombard Izrael 12% 0,75l
55,00 zł 44,72 zł
szt.
Napój Fentimans Tonic Water 0,2l
Napój Fentimans Tonic Water 0,2l
11,00 zł 8,94 zł
szt.
Kosz Delikatesowy Portret Damy
Kosz Delikatesowy Portret Damy
199,00 zł 161,79 zł
szt.
Kosz Delikatesowy Zielona Rapsodia
Kosz Delikatesowy Zielona Rapsodia
199,00 zł 161,79 zł
szt.
Whiskey Jack Daniel's 0,7l + 2 szklanki
Whiskey Jack Daniel's 0,7l + 2 szklanki
145,00 zł 117,89 zł
szt.
Koniak Martell Blue Swift 0,7l
Koniak Martell Blue Swift 0,7l
333,90 zł 271,46 zł
szt.
Kosz Delikatesowy Burgundowa Ballada
Kosz Delikatesowy Burgundowa Ballada
439,00 zł 356,91 zł
szt.
Wódka Stolichnaya Elit 0,7l
Wódka Stolichnaya Elit 0,7l
232,00 zł 188,62 zł
szt.
Kosz Prezentowy Promienne Pozdrowienia
Kosz Prezentowy Promienne Pozdrowienia
147,00 zł 119,51 zł
szt.
Regulamin pełnomocnictwa do odbioru towaru ze sklepu Smacza Jama
Regulamin pełnomocnictwa do odbioru towaru ze sklepu Smacza Jama

 

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU

TOWARU ZE SKLEPU ZAMÓWIONEGO PRZY

UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

'SMACZAJAMA.PL'

 

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.

Klient

– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania

zamówień;

1.2.

Kodeks Cywilny

- ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3.

Regulamin

– niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu Smacza Jama zamówionego przy użyciu elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.4.

Sklep

– stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Bruna 9/lok. U5, w którym można

składać zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod www.smaczajama.pl;

1.5.

Towar

– produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;

1.6.

Umowa sprzedaży

– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 7Niebo Maciej Merski w Warszawie a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Bruna 9/lok. U5

1.7.

Ustawa o prawach konsumenta

– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9.

Zamówienie

– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. Elektroniczna Platforma (w skrócie EP)

– elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.smaczajama.pl.

1.11

Pełnomocnik

– osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1.

Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu Elektronicznej Platformy znajdującej się na www.smaczajama.pl.

2.2.

Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.

Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Elektronicznej Platforma , prowadzony jest przez 7Niebo Maciej Merski w Warszawie. Pełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.

2.4.

Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.

2.5.

Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.

2.6.

Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

2.7.

Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.

2.8.

Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na

stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.9.

Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.10.

Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja w EP na

warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.

2.11.

Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.12.

Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

 

III. Wykonanie pełnomocnictwa

3.1.

Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w

Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Bruna 9/lok. U5, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez

Klienta adres.

3.2.

W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa przedsiębiorstwu LogMi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Baleya 12/50 w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692101 , NIP 7010711982, REGON 36813136900000.

3.3.

Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty

dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w EP. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w

czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.

3.4.

Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru

ze Sklepu.

3.5.

Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i

na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

 

IV. Wynagrodzenie Pełnomocnika

4.1.

Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i

zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.

4.2.

Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i

wymieniona jest na stronie EP. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze

opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

4.3.

Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

4.4.

Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od 7Niebo Maciej Merski w Warszawie przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

 

V. Prawo odstąpienia

5.1.

Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika

5.2.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.

5.3.

Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail:

[email protected] lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

5.4.

W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do KlientaKlientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

 

VI. Postanowienia końcowe

6.1.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z

postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na

siedzibę Pełnomocnika.

6.3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.4. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym

Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Wersje językowe
Menu Szukaj więcej więcej
Smaczajama logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium